Gratis advies in vertrouwen

Heeft u vermoedens van een misstand in een organisatie? Weet u niet precies hoe u dit aan moet kaarten? U kunt ons direct bellen op 070-722 24 00. Ons advies is gratis. Bij Over ons leest u meer over wat wij als Adviespunt Klokkenluiders voor (potentiële) klokkenluiders kunnen doen. Wij helpen u graag verder.


Nieuws

 • Enquête onder gemeenten en waterschappen

  27 januari 2015 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Adviespunt Klokkenluiders willen meer inzicht krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de regeling voor het melden van vermoedens van misstanden (kortweg: de meldingsregeling). In overleg is daarom besloten een enquête te houden onder gemeenten en waterschappen.

  Lees meer over: Enquête
 • Najaarscampagne Metro en Sky Radio van start

  24 november 2014 Op maandag 24 november is de nieuwe najaarscampagne van het Adviespunt Klokkenluiders van start gegaan

  Lees meer over: Najaarscampagne
 • Persbericht: Kabinet wil meer aandacht voor rechtspositie melder van misstand

  28 oktober 2014 Het kabinet baseert zijn bevindingen vooral op het evaluatierapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’ van Berenschot uit juli 2014. Het rapport meldt dat ongeveer een kwart van de werknemers een vermoeden van een misstand. Ook beschikt een meerderheid van de organisaties weliswaar over een klokkenluidersregeling, maar weet een flink deel van de werknemers die weg niet te bewandelen of lijkt de omgang met meldingen lang niet op orde te zijn.

   

   

     Lees meer over: Kabinetsreactie
Meer nieuws

Volg ons op Twitter

Volg ons op Twitter  als u op de hoogte wilt blijven van zaken die met het melden van een misstand te maken hebben.

Meer weten over wat wij doen voor klokkenluiders?

Lees onder Klokkenluider meer hoe wij (potentiële) klokkenluiders van dienst zijn.

Meer weten over het Adviespunt Klokkenluiders?

Lees meer over de doelen en taken en de achtergrond van het adviespunt.

Twitter